Rabobank ClubKas Campagne

04-04-2016 15:52

Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank de Zuidelijke Baronie draagt het verenigingsleven
een warm hart toe. Dit is namelijk belangrijk voor de vitaliteit en
leefbaarheid in de Zuidelijke Baronie. Daarom stellen zij € 75.000 extra hier
voor beschikbaar, met de Rabobank Clubkas Campagne

Leden van de Rabobank De Zuidelijke Baronie kunnen mee
beslissen over de verdeling van dit bedrag. U kunt van 6 t/m 18 april stemmen
op de clubs die deelnemen aan de Rabobank Clubcampagne. Leden van de Rabobank
De Zuidelijke Baronie krijgen daarvoor een brief met speciale stemcode.

De Stichting Gehandicaptenmiddag Stuivezand heeft zich ook
aangemeld en kan dus wel wat stemmen gebruiken. Met wat extra geld kan er
jaarlijks een Sterrenfestival worden georganiseerd.
Deze middag is gratis voor mensen met een beperking en hun ouders / verzorgers
m.m.v. van artiesten , en voor een hapje en wat lekkers en wordt mogelijk
gemaakt door sponsoren.

Zie www.gehandicaptenmiddagstuivezand.nl
voor info

Bent u lid van de Rabobank wilt u dan de stichting ook uw
stem geven ?

Alvast hartelijk dank !